GTC

Allmänna villkor för Övernattningar i vårt boende och för våra evenemang

Bokning

Bokningsavtalet ingås när kunden har överfört en deposition på 30% av fakturabeloppet till NaturResort Homeyer AB:s konto. Resterande 70% skall vara NaturResort Homeyer AB:s konto tillgodo senast 30 dagar före ankomst. NaturResort Homeyer AB har rätt att häva avtalet om det återstående beloppet inte har krediterats senast 30 dagar före ankomst, utan rätt till ersättning. I detta fall kommer den deposition som betalats av kunden att betraktas som ersättning och kommer inte att återbetalas.

Avbokning

Om kunden avbokar mer än 30 dagar före ankomst behöver de inte betala mellanskillnaden. Depositionen betraktas som ersättning och återbetalas inte. Om kunden avbokar mindre än 30 dagar före ankomst ska kunden betala återstående belopp utöver den deposition som redan har betalats.

Ansvar och skadeståndsskyldighet

NaturResort Homeyer AB ansvarar för att avtalet fullgörs på ett korrekt sätt i enlighet med kundens förväntningar. Vår verksamhet förutsätter att kunden är i gott fysiskt skick och att det inte föreligger fysiska eller psykiska förhållanden som försvårar eller omöjliggör genomförandet av den valda aktiviteten. NaturResort Homeyer AB ansvarar inte för eventuella skador till följd av detta.

Kunden ansvarar själv för att teckna reseförsäkring för "äventyrsaktiviteter" samt sjukförsäkring med utlandsskydd. Aktiviteterna och vistelsen på NaturResort Homeyer AB sker på kundens egen risk. NaturResort Homeyer AB ansvarar inte för person- eller sakskada eller följderna därav.

 

 

 

 

 

 

NaturResort Homeyer AB kommer att se till att boendet är städat före ankomst. Kunden ansvarar för att boendet, rummet och den utrustning som tillhandahålls (t.ex. snöskoter, snöskoterkläder, fiskespön etc.) förvaras och används på ett korrekt sätt, som det anstår en god ägare. Eventuella skador måste anmälas till NaturResort Homeyer AB. Kunden är ansvarig för alla skador.

Krav för snöskoterkörning

NaturResort Homeyer AB tar säkerheten på största allvar. Under alla våra aktiviteter måste instruktionerna följas till punkt och pricka. Vid skoterturer skall de förberedda skoterrutterna eller de av guiden angivna rutterna följas. Deltagare i snöskoterturer får köra sin egen snöskoter om de har körkort AM, A eller B och är minst 16 år gamla.

Force majeure

Om en bokad aktivitet inte kan genomföras på grund av sjukdom hos NaturResort Homeyer AB, kommer NaturResort Homeyer AB omedelbart att informera kunden och om möjligt flytta aktiviteten till ett annat datum/tid eller ersätta den med en annan aktivitet. Om detta inte är möjligt eller om det blir ett längre avbrott på grund av sjukdom, ställs aktiviteten in och försäkringsvillkoren för Visita Service AB (org. nr. 556101-2617), till vilket NaturResort Homeyer AB är anslutet, gäller.

I händelse av force majeure som ligger utanför NaturResort Homeyer AB:s kontroll, såsom brand, krig, strejk, katastrofer, extrema väderförhållanden etc., har NaturResort Homeyer AB rätt att häva avtalet utan att vara skyldig att betala ersättning och/eller återbetala depositionen och/eller saldot.

Privatliv

Vi använder endast de personuppgifter som gästerna lämnar för bokningsändamål. Uppgifterna behandlas inte i en adressfil och vidarebefordras inte till tredje part. Vi driver vår webbplats, e-posttrafik etc. via ett så kallat SSL-certifikat (https). Detta innebär att de kunddata som gästerna anger och gör tillgängliga för oss överförs i krypterad form och därför inte kan fångas upp av tredje part.

Status: 06/2023