Avtryck

Information enligt § 5 TMG
NaturResort Homeyer AB 
Mårschvägen 2,
D-92493 Gargnäs
Kontakt
Telefon: +46 (0)72 74 55 332
E-post: bh@michaelhomeyer.de
Redaktionellt ansvarig
Bettina Homeyer
EU-tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Du hittar vår e-postadress i avtrycket ovan.
Lösning av konsumenttvister/universell skiljenämnd
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en
skiljenämnd för konsumentfrågor.
Källa:
eRecht24